Tillsatser

Flour och andra tillsatser

Rätt kost kan göra skillnad både i kropp och själ

Vad kan tillsatser göra med din kropp

Flour kan skada hälsan mer än vad du anar:


Sedan vi fick våra första tänder har vi matats av information från tandvården hur viktig fluor är för vår tandhälsa. Vi borstar våra tänder med fluor, vi sköljer våra tänder med fluor och vi köper till och med tuggummi som innehåller denna kemikalie. I skolan får vi besök av fluortanten som med sin fluorlösning lovar starka och friska tänder.


På många håll i världen tillsätter man till och med fluor i dricksvattnet för ökad tandhälsa. Vad jag vet finns det ingen kommun i Sverige som tillsätter fluor men givetvis finns det naturligt i vårt vatten. Jönköpings dricksvatten kommer så klart från Vättern och innehåller normalt 0,10-0,14 mg/l. Livsmedelsverket gräns går vid 1,5 mg/l och flera studier som utgått från halva gränsvärdet visar att halten kan orsaka bland annat cancer.

 

Fluor är ett neurotoxin (nervgift) som är giftigare än bly och i det närmsta lika skadligt som arsenik i koncentrationer runt 1 ppm. Under 1900-talets första hälft var natriumfluorid (som är den korrekta benämningen av det fluor som används idag) ett avfall som blev över vid de stora aluminiumgjuterierna i framförallt USA. Avfallet var ett stort problem och man lyckades inte hitta något användningsområde utan det förblev en restprodukt. Kostnaden för att eliminera kemikalien var hög och det blev inte bättre av att många industrier tvingades betala skadestånd till boskapsägare och jordbrukare på grund av den skada som toxinen orsakade. Natriumfluorid är klassificerat som ett farligt gift och används i råttgift.

 

Det ena ledde till det andra och för att göra en lång historia kort så blev det möjligt, med hjälp av en hel del marknadsföring och tvivelaktiga studier, att utan motstånd tillsätta avfallet i dricksvattnet. Man drog igång en intensiv reklamkampanj i syfte att övertyga folk om att fluor inte bara var ofarligt utan rent av nyttigt. Huvudargumentet känner vi väl till även idag och det var att natriumfluoriden skulle motverka karies. De flesta av oss vet dock att karies framförallt kommer från raffinerade kolhydrater och det är knappast något som fluor kommer att råda bot på.


Den amerikanske kemisten Shane Ellison varnar för att fluor som vi får i oss angriper kroppens inre struktur.

”Kollagen, ett vävliknande nätverk som håller samman vårt skelettsystem med musklerna, slits sönder av fluoret. Vi känner av det som ligamentskador och värkande ben.

Flera studier har under de senaste decennierna visat att fluor ökar risken för cancer.


2006 gjorde toxikologen Donald R. Taves och ”National Research Center” en noggrann studie av fluor och presenterade en rapport i vilken de bl. a beskrev att den mängd fluor som tillsätts i dricksvatten i USA definitivt skadar tänder och skelett. Professor Robert L. Isaacson i samma grupp förklarade att fluoret också kan förändra receptorerna i hjärnans celler.


"Generellt så påverkar fluoret hjärnans förmåga att utföra s.k signalfunktioner, vilket får till följd att information som passerar längs många vägar antingen är inkomplett eller felaktig” förklarar Isaacson.


Professor Isaacson sa också att fluor kan bidra till demens och att epidemologiska studier visar att intag av fluor sänker IQ:n hos barn.


Natriumflourid är, som jag nämnde tidigare, ett nervgift som lagras i hjärnan och nervsystemet. Ämnet består av en positivt laddad jon som genom att binda negativa joner kan ta sig in i våra celler och skada dem. Studier har, som nämnts ovan,  visat att barn som utsätts för höga halter av fluor har lägre IQ. Andra studier på natriumfluorid visar följande biverkningar:

 

•Skador i hjärnan på råttor som påminner om Alzheimers och demenssjukdom.

•Olika former av cancer skelettcancer är vanligast.

•Förändringar i benstommens hållfastighet då natriumfluorid lagras i skelettet med höftfrakturer som följd.

•Fosterskador och dödsfall hos spädbarn.

•Försämring av immunförsvaret.

•Orsakar Artros.

•Negativ strukturell förändring av tänderna hos barn.

•Hämmar produktionen av viktiga enzymer i matspjälkningen.

•Undertrycker sköldkörtelns funktion.

 

Dessutom har de senaste årens storskaliga studier visat att natriumfluorid inte har några positiva effekter på tandhälsan överhuvudtaget. Tvärtom har forskning visat att ämnet ökar förekomsten av karies. Ämnet kan till och med ge upphov till att emaljen ruttnar. Flera forskare har medgett att det inte finns någon korrekt genomförd forskning som bevisar natriumfluoridens skyddande effekt. Efter att fluor har visat sig orsaka akut förgiftning måste numera tandkrämstuber i USA märkas med en varningssymbol för gift.

Aspartam

Visste du att redan på 80-talet fanns aspartam med på Pentagons lista över biokemiska vapen och att elakartade hjärntumörer ökade med 10 procent tre år efter att det infördes på USA-marknaden 1982?


Sötningsmedlet aspartam (E 951), även känt som Nutra Sweet, upptäcktes av en slump år 1965, när kemisten James Schlater vid C.D. Searle Company försökte hitta ett medel mot magsår. Det är ett syntetiskt sötningsmedel som är ca: 200 gånger sötare än socker och som sedan 1982 använts i bl.a lightdrycker, glass, godis, tuggummi och fruktyoghurt m.m.


Metanol (träsprit) frigörs i kroppen när aspartam värms upp till över 30 grader C. Det bryts sen ner till myrsyra och formaldehyd, ämnen som är giftiga även i mycket små mängder.


En studie från College of Medicine i Youngstown, Ohio visar att deprimerade människor mår ännu sämre då de använder aspartam.


Department of Health and Human Services i USA skrev 1994 en rapport där man fastslog följande:

”Aspartam svarar för 75% av de negativa reaktionerna på tillsatser i mat, bl.a huvudvärk, migrän, yrsel, svimningar, illamående, domningar, muskelspasmer, viktökning, depressioner, utslag, trötthet, irritation, hjärtklappning, andningssvårighter, tinnitus, minnesförlust och ledvärk.”


1996 genomförde amerikanska forskare en studie av aspartam som visade på en koppling mellan aspartam och den tioprocentiga ökningen av hjärntumörer i USA sedan det introducerades i början av 1980-talet. Studien publicerades i ”Journal of neuropathology and experimental neurology”, den officiella tidningen för de amerikanska neuropatologerna.


År 2001 presenterade Norges Naturvetenskapliga och Tekniska Universitet en rapport där norska forskare kommit fram till att aspartam dödar hjärnceller i massor. Forskarna i Norge gjorde 400 försök med en halv miljard hjärnceller från möss och varnade särskilt för att ge det till barn.


Dr. Russell L. Blaylock, professor i neurokirurgi som undersökt aspartam och andra gifter ingående och skrivit en detaljerad studie över det i boken ”Exitotoxins: The Taste that Kills” hänvisar till närmare 500 vetenskapliga forskningsresultat när han beskriver hur skadligt aspartam är.


Blaylock säger bl.a:

”Metanol är ett väldigt kraftigt nervgift. EPA (Environmental Protection Agency) har strikt kontroll på exponering av det och tillåter bara väldigt små mängder i mat och miljö, men det är intressant att mängden som tillåts i aspartam är 7 gånger högre än vad EPA tillåter någon annan att använda.”


Som nämts ovan är metanol mera känt som träsprit.


Källa: Michael Delavante
Glutamat

Glutamat (E620-E625), även känt som natriumglutamat och MSG (MonoSodiumGlutamat), är en smakförstärkare som tillsätts i en stor del av den mat som är processad och helt eller delvis i färdigmat samt i ett flertal kryddor.


Det är ett salt som består av en positivt laddad natriumjon och en negativt laddad glutaminsyramolekyl. Glutamat är alltså ett kemiskt ämne som stimulerar hjärnan så att man upplever smakerna mer intensivt än normalt.


Glutamat finns naturligt i vissa födoämnen och i kroppen då det är en av människans 20 aminosyror. Ämnet behövs i låga halter för att muskler och nervsystem ska fungera och kroppen använder glutamat i hjärnan som en signalsubstans.


Problemet är den artificiella glutamaten som tillsätts i maten, eftersom flera forskningsresultat tyder på att det är skadligt.


1908 upptäcktes glutamat av Kikunae Ikeda, professor i kemi vid Kejserliga universitet i Tokyo. Livsmedelsindustrin i Japan började utvinna glutamat ur sjögräs och startade en produktion för att använda det i matvaror.


1910 var Dr George M Gould i USA en av de första som påtalade sambandet mellan kost och beteende.


1957 gjorde de brittiska forskarna Lucas och Newhouse den första studien som visade på farorna med glutamat. När de försökte hitta ett motmedel mot en ovanlig ögonsjukdom genom att mata möss med glutamat i tron att det skulle fungera som bränsle av vissa nervceller fann de att testdjuren istället fick allvarliga skador i cellerna.


1969 rapporterade Dr Olney,USA om att laboratoriedjur som matats med glutamat fick hjärnskador och neuroendokrina rubbningar. Han hade funnit att möss som fått glutamat blev kraftigt överviktiga och uppvisade hjärnskador. Dr Olney menade att glutamaten påverkade hypothalamus som reglerar en mängd endokrina funktioner bl.a viktkontroll.


Dr Russel Blaylock, professor i neurokirurgi vid Medical University of Mississippi, hävdar att ALS, Alzheimers och Stroke har samband med ett högt intag av glutamat. I den briljanta dokumentären ”Nutrition & Beahviour” berättar han om hur såväl aspartam som glutamat ökar hypoglykemin hos människor vilket medför att deras hunger ökar och att det i sin tur leder till övervikt.


Han förklarar hur massor av människor springer omkring och dricker lightdrycker i tron att det ska få dem att gå ner i vikt när det i själva verket har en motsatt effekt. Enligt Blaylock är många människor hypoglykemiker till följd av att de äter fel. Sedan början av 1900-talet har sockerkonsumtionen i USA ökat med 2500%.


Ett högt sockerintag medför att insulin frigörs i kroppen och blodsockret sjunker vilket i sin tur gör att binjurarna börjar producera adrenalin och noradrenalin för att höja blodsockret.

Noradrenalin är dels en neurotransmittor men även ett blodburet hormon som ökar hjärtverksamheten och höjer blodtrycket. Det stimulerar i sin tur hjärnan till högre aktivitet varpå den producerar glutamat, som är den primära neurotransmittorn för upphetsning, med andra ord får det hjärnan att lägga in högsta växeln.


Dr Blaylock ger i dokumentären exempel på vilka skrämmande effekter intaget av socker, aspartam och glutmat kan ha på människor.


Bl.a kunde han visa hur interner i USA som fått en nyttig diet utan dessa ämnen uppvisade ett helt annat beteende efter att i åratal varit ständiga återfallsbrottslingar med grovt kriminellt beteende. Han visade också hur elever som slutade konsumera en massa socker och snabbmat hade klart bättre resultat på studierna än tidigare.


I ”Health & Nutrition Secrets” skriver Dr Blaylock att flera studier visar att höga doser glutamat medför förstörelse av vitala celler i hypothalamus. Han beskriver också hur glutamat hetsar barns hjärnor eftersom de är 4 gånger så känsliga för ämnet som vuxna.

Björn Meister, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet har studerat hur glutamat påverkar djur. Studien visade att nyfödda råttor som injicerades med glutamat under fem dagar som vuxna blev både feta, blinda, kortväxta och hjärnskadade. Den del av hjärnan som styr hunger, mättnad och tillväxt förstördes till stor del på dem.


Charlotte Erlandson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet, får sista ordet:

”Glutamat är giftigt för nervcellerna och kan i längden öka risken för alzheimers och andra demenssjukdomar. Jag förstår inte varför man inte förbjuder det.”


Källa: Michael Delavante

Hjärtligt välkommen att gilla Divine Angels på Facebook eller Instagram!