Meditation

Meditation

Meditation är nyckeln till framgång på livets väg

Vad är meditation? Ordet meditation kommer från latinets meditare, som betyder att föras mot mitten, mot centrum. Människor har alltid sökt inre frid och fysisk avspänning, av andliga eller hälsobetingade orsaker eller för att förverkliga sig själva. Vad är då meditation? Helt enkelt, att bara sitta stilla och slappna av.


Meditation är inom västvärlden ett sammanfattande begrepp som innebär metoder för kroppslig och mental avslappning i kombination med fokus på något föremål, föreställning eller företeelse.


Ditt fokus kan bland annat vara ett ord du uttalar tyst, ett så kallat mantra (mantra är ett ord, ett Namn på Gud, eller ett citat ur någon religions läroskrifter, som man konstant upprepar, tills mantrat följer en både i vaket och sovande tillstånd). Du kan fokusera på en punkt, din egen andning,  ljud som finns runtomkring dig, den egna kroppen som en helhet, dina energicentra i kroppen (så kallade chakran), färger, former eller en bön, Du kan även lyssna på en utomstående person som vägleder dig i en meditation.

Man sitter vanligen, men det förekommer också att man ligger ner. Även meditationsformer finns där man promenerar eller på annat sätt rör sig. Vanligast är dock att sitta avspänt på en stol eller med korslagda ben med slutna eller halvöppna ögon.


Syftet med tekniken är att stilla sitt sinne, det vill säga de tankar som mer eller mindre automatisk "invaderar" vår hjärna och upptar oss. Därmed skapas förutsättningar för ett inre lugn och bidrar till att utveckla en förmåga att lättare hantera båda sina tankar och känslor. Detta i sin tur ska bland annat öka det allmänna välbefinnandet, minska stresskänslor och också påverka blodtrycket positivt.

Vi har meditationer både med och utan budskap


Alla meditationer passar både dig som aldrig mediterat tidigare och dig som är van att meditera. Vi vägleder dig genom meditationen.


Vid meditation med budskap tonar vi på Divine Angels in oss till andevärlden och var och en i gruppen får ett kortare budskap från andra sidan. Vi använder även orakelkort för ytterligare budskap. Finn mer förklaring om orakelkort på


Vid meditation utan budskap är det fokus på att finna lugn och harmoni i sinnet.

Det finns en överblick på vår planering under rubriken

Hjärtligt välkommen att gilla Divine Angels på Facebook eller Instagram!