Usui Holy Fire II reiki 1

Usui Holy Fire II Reiki 1


Usui Holy Fire Reiki steg 1


Det här är grundkursen steg 1 för Reiki healing. Kursen innehåller healingmetoder för att kunna ge både dig och andra healing, meditation, litteratur, Reikins historia och initiering. Vi bjuder på lunch och fika.


Ordet Holy är inte ett religiöst begrepp utan betyder hel och fullkomlig. Holy Fire-energin är en mycket hög frekvens och arbetar oavbrutet med energin även när du inte är medveten om det.


Reiki är inte bara en healingmetod. Det är en livsstil. När du väl blivit initierad i Reikin så har du det hela livet. Du ökar din energi och ditt medvetande. Den healande energin kommer att finnas i din omgivning lika väl som i dig själv. Din intuition förstärks och du får enklare ett större fokus till dig själv i livet. Vad är viktigt för dig och din egen tillväxt?


Vi går igenom Reikins historia så du får en bakgrund om Reikin

Vi initiera dig i Reiki steg 1

Vi bjuder på en lättare lunch. (Lättare för energierna att man inte är för tung i magen)

Vi praktiserar och övar Reiki på oss själva och varandra

Vi avslutar med en meditation


Du kommer att få litteratur med Reikins historia, healingmetoderna och Reikimeditationer


Du får även ett diplom som intygar att du gått Holy Fire Reiki kurs steg 1. Och självklart får ni fråga oss om vad som helst som har med Reiki att göra både före, under och efter kursen.


Hjärtligt välkomna till vår kurs!

Hjärtligt välkommen att gilla Divine Angels på Facebook eller Instagram!