Aum

Mala - Aum

Aum (Om, ૐ, ॐ eller också Udgitha, även pranava mantra), den heligaste av alla stavelser inom hinduismen. Aum symboliserar den hinduiska världssjälen och hela universum. Enligt en uppfattning uppkom hela kosmos av den resonans som följde på att "aum" uttalades.

•A står för skapande

•U står för bevarande

•M står för destruering eller upplösning       

Symbolen representerar även det gudomliga.

Detta sägs representera treenigheten av gud i hindu dharma (Brahma, Vishnu och Shiva).

Ett mantra är något som man koncentrerar tankeverksamheten på under meditation. Mantrat är ett ord, ett Namn på Gud, eller ett citat ur någon religions läroskrifter, som man konstant ska upprepa, tills mantrat följer en både i vaket och sovande tillstånd.

Ordet mantra kommer från sanskrit. Mantra kommer från roten Man, dvs sinne och Tra betyder befria, alltså betyder mantra ett ord eller namn som befriar sinnet. Syftet är att stilla sinnet genom att låta det arbeta med en enda sak. Den djupare meningen är att förstå, eller att förenas med filosofin som ligger bakom mantrat. Mantra kan också ingå i utövandet av yoga.

Det mest kända mantrat är "aum" eller "ohm", som används både av hinduer och buddhister.

Hjärtligt välkommen att gilla Divine Angels på Facebook eller Instagram!