Tigeröga2

Mala - Tigeröga med grön jade

Tigeröga

Tigeröga är beskyddande när det gäller negativa attacker så som negativa tankar mot dig eller förbannelser. Användes ofta som talisman förr i tiden. En utmärkt sten för att aktivera hjärnan och koncentrationsförmågan. En sten som hjälper dig att bli inspirerad och närvarande när du är okoncentrerad eller trött. En fantastisk sten att använda för att förbättra sina brister och få insikt om sina talanger och förmågor.


Grön aventurin

Grön aventurin är en positiv sten som för med sig överflöd och kan ge framgång vad gäller både kärlek och pengar. Du kan få glädje, lätthet och äventyr. Känner du dig tungsint, ensam eller avskärmad från universum kan grön aventurin hjälpa dig känna tilliten till universum. Grön aventurin är tröstande och läker hjärtat. Den harmoniserar och skyddar hjärtat och för med sig välmående och emotionellt lugn.


Opalit

Opalit används ofta vid meditation eftersom den är förenad med kronchakrat och det tredje ögat (pannchakrat). Den avlägsnar blockeringar i alla chakran och meridianer. Den är användbar för att förbättra kommunikationen på alla nivåer, särskilt den andliga. Den hjälper till med tolkningen när man får olika budskap och hjälper till att sätta ord på inre känslor. Den ökar den andliga medvetenheten och optimismen.


Solsten

Solstenen öppnar vägen för intuition, kreativitet och glädje. Solsten har använts för att ta bort rädsla och stress. Den uppmanar till självbestämmande. Precis som solen läker och stärker den vitalitet och livslust. Den stimulerar oberoende och individualitet, ger överflöd och framgång. Det är en lyckosten och sätter oss i förbindelse med vår livskraft.


Röd jaspis

Jaspis stärker vitalitet och livskraft. Röd jaspis är jordande och helande, ger stöd och näring när man känner sig stressad då den skänker lugn och helhet. Igångsättande och grundande, stabilitet, disciplin, handlingskraft. Den stimulerar snabbtänkthet och fantasin. Och ser till att idéer blir till handling.


Röd granat

Granat är en stark energigivande och vitaliserande sten. Den visar oss både det goda och det onda inom oss och lär oss om oss själva. Den hjälper oss att hålla våra energier i balans. Den är även bra för att kontrollera vrede, speciellt om den är riktad mot dig själv.


Livets träd

Livets träd står för visdom, evighet, lycka, försoning, själen, himlen, jorden, styrka, kärlek, skönhet, livet och fruktbarhet. Livets träd symboliserar också moder jord och hur hon står för evigt liv och där allt liv härstammar ifrån.


Änglavingar

Vingar är symbol för änglar och betyder även skydd och ledsagning.