Röd jaspis

Mala - Röd jaspis med grön mossagat

Röd jaspis

Jaspis stärker vitalitet och livskraft. Röd jaspis är jordande och helande, ger stöd och näring när man känner sig stressad då den skänker lugn och helhet. Igångsättande och grundande, stabilitet, disciplin, handlingskraft. Den stimulerar snabbtänkthet och fantasin. Och ser till att idéer blir till handling.


Angelit


Svart onyx

Onyx kan användas till att läka sorg, stärka självkontroll och stimulera klokt beslutsfattande. Den ska ge både lycka, framgång och tur. Framförallt hjälper onyxens receptiva karaktär oss att absorbera de krafter och energier från livet och universum som vi behöver.


Mossagat

En stabiliserande sten med starkt band till naturen som ger oss trygghet och välmående. Mossagaten hjälper till att lösa upp blockeringar. Den balanserar känslor och löser upp rädsla och djupgående stress. Det är en positiv sten som uppmuntrar tillit och hopp och förbättrar självkänslan. Mossagaten har en helande effekt och hjälper oss om vi har någon sorts obalans eller lider av depression och att få insikt om anledningen till dem.


Howlit

Det är en extremt lugnande sten och stillar sinnet men stimulerar minnet. Den är utmärkt för sömn och meditation. Howlite kan absorbera både din egen ilska och andras ilska riktat mot dig. Den hjälper oss med vårt tålamod, att eliminera vrede och okontrollerad ilska. Den förstärker både positiva och negativa inställningar inför en situation. Den lär oss att det är vi själva som skapar våra liv. Howliten ger oss överblick och ny inspiration. De får oss att agera och börja handla.


Kors

Korset är numera främst en kristen symbol. Med sin lodräta balk förbinder korset det allra djupaste med det allra högsta, och pekar mot det gudomliga, medan dess tvärbalk håller samman universum. Korset symboliserar Kristus korsfästelse, uppståndelse och evigt liv, och är en symbol för Guds kärlek som räddar.

Hjärtligt välkommen att gilla Divine Angels på Facebook eller Instagram!