Chakra

Chakra smycke

Vi har sju större energicenter som är belägna i vår känslokropp längs med ryggraden. Varje chakra relaterar till olika kroppsdelar, körtlar och nervcentrum i den fysiska kroppen.


Hur du mår är beroende av hur dina chakran mår. Ett chakrasmycke är till för att stärka dina chakran och för att skapa balans och harmoni i dem, så att du kan leva i frid och harmoni.


Varje chakra i kroppen symboliseras av en färg. Färgerna är desamma som vi har i vår aura och som även finns i regnbågen.


Rotchakra - röd, står för livsvilja, passion och överlevnadsdrift

Navelchakra - orange, står för kreativitet, känslor, tillit och glädje

Solarplexus chakra - gul, står för viljestyrka och vår självständighet

Hjärtchakra - grön, står för empati, kärlek och relationer

Thymuschakra - rosa (kärlekschakrat) är ett extra chakra intill Hjärtchakrat, står för vårt energifält och kärlek

Halschakra - blå, står för kommunikation, erfarenhet och har lätt för att meditera

Pannchakra – indigoblå (tredje ögat), står för stor intuition, självuppfattning, obunden vid materiella saker

Kronchakra – violett, står för Gudomlighet, högre kännedom och även för själens växande


Vill du veta mer om våra chakran är du välkommen till vår Temakurs om chakra.

Du beställer smycken genom att skriva till en av oss på våra mail här.

Hjärtligt välkommen att gilla Divine Angels på Facebook eller Instagram!